O nama

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge EXIMPRESS d.o.o. je osnovano u septembru 1991. godine. U potpunom je privatnom vlasništvu osnivača.

U prve tri godine poslovanja bavilo se trgovinom mešovitom robom, pretežno prodajom sitnog intventara i potrošnih materijala za ugostiteljstvo, a uporedo i sa pružanjem nekih marketinških usluga.

Od 1995. intezivnije se bavi publicitetom, propagandom i drugim marketinškim aktivnostima.

U vlasništvu preduzeća su specijalizovani web mediji: www.kamioni.net (prvi i jedini sajt na srpskom jeziku posvećen komercijalnim vozilima), www.auto-info.rs (najklopletnija baza korisnih informacija za sadašđnje, bivše i buduće vlasnike automobila) i www.easteurope-auto.net (specijalizovani sajt na engleskom jeziku o svim zbivanjima u automotive sektoru na području istočne i centralne Evrope).

EXIMPRESS je u mogućnosti da, na zahtev klijenata, ponudi širok dijapazon usluga u trgovini i marketingu.

 

 

Proizvodnja

Privredno društvo EXIMPRESS je registrovano za proizvodnju širokog asortimana artikala različite namene.

Trgovina

Privredno društvo EXIMPRESS je registrovano za trgovinu širokim asortimana artikala različite namene, uključujući uvoz i izvoz.

This is where you can place an amazing quote about your business. We provide the best services anywhere.

Our Recent Work

Read More

From The Blog

Test clanak 1

Read More